1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 4.60 out of 5)
Loading...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, average: 3.00 out of 5)
Loading...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)
Loading...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

When things go wrong

When things go wrong,
When sadness fills your heart,
When tears flow from your eyes;
Always remember these three things.
1 i’m with you.
2 still with you.
&
3 will always be. .

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)
Loading...

6 da KHIYAL Gharib Akhtar She

6 Watan Matam Matam v,
Ao Pa Har Yo Kor Ke Gham v.
6 Barud We Da Asmana
Ao Da Zmake Lande Bam v.
6 Pa Shundo Bas Jara v,
Sterge Hum Dake Da Nam v.
6 Da GULO Pa Musam Ke
Da GOOLO Dazo Mosam v.
Bajawar Waziristan Ke?
Hum Dir Swat Ke Muharam v.
No Za Ba Dasi Akhtar Sa Kram
6 Bachay Me Katal Kege
Mor O Plar Mo Jobal Kege
Sar Sajde La Che Tetigi
Pre Bamona Rawaregi
Raba Kala Ba Sahar Shi
6 da KHIYAL Gharib Akhtar She

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

I’m warning you

Girl : I’m warning you
My Mummy is coming back in half an hour..
Boy : But I’m not doing anything..
Girl : That’s why I’m warning you..
Hurry up ! 😀 😀

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
SMS Collection © 2016 | Sitemap